Menu

Moje porady prawne

Porady prawne z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i wiele więcej

Prawo karne - nadzwyczajne złagodzenie kary

jaroslaw.latalski

Sprawcy przestępstwa często starają się na wszelakie sposoby złagodzić wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W szczególnych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej postaramy się Wam unaocznić ten przepis. Z ogólnych zasad które dotyczą nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd stosujący tę instytucję może wymierzyć sprawcy karę poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Posłużmy się przykładem. Jeśli chodzi o rozbój z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd mógłby wymierzyć sprawcy karę np. 1 roku pozbawienia wolności.

Fotolia_102582869_Subscription_Monthly_M

W jakich przypadkach sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?
 

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd musi zastosować nadzwyczajnie złagodzenie kary, a nawet - w szczególnych przypadkach orzec warunkowe zawieszenie jej wykonania, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca współdziałający z innymi ludźmi w złamaniu prawa, ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw szczegóły dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz ważne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd może rozważyć złagodzenie kary w oparciu o względy wychowawcze. Dzieje się tak, jeśli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w momencie popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w momencie wyroku przed instytucją sądową I instancji nie ukończyła 24 lat.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których sąd może, ale nie ma przymusu do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do najważniejszych przypadków takich rozstrzygnięć należą:

- Zawarcie porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, ustalenie przez obie strony sposobu ich naprawienia,
- Postawa sprawcy, wskazująca na chęć naprawienia szkody,
- Doznanie znacznego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, powiązane z nieumyślnym popełnieniem przestępstwa.


Komentarze (2)

Dodaj komentarz

© Moje porady prawne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci