Menu

Moje porady prawne

Porady prawne z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i wiele więcej

Wynajem mieszkania - przepisy dotyczące najmu

jaroslaw.latalski

Wynajem mieszkań to obecnie szczególnie często zawierana umowa. Nie każdego stać na własny lokal mieszkalny, a wszak posiadanie schronienia, do którego można wrócić po ciężkim dniu pracy bądź studiów jest dla nas konieczne. Aby uniknąć przykrych sytuacji - spróbujmy ogarnąć przynajmniej ogólny zarys przepisów dotyczących najmu. Problemem może być fakt, iż ustawodawca zakłada różne regulacje dotyczące umów najmu.

Przy zapoznawaniu się z tą tematyką, problemem dla statystycznego Kowalskiego może być ilość regulacji, które bezpośrednio dotyczą najmu. Należą do nich w pierwszej kolejności:

  • przepisy z art. 659 – 679 kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności oraz art. 680 – 692 kc dotyczące najmu lokali,

      oraz

  • przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wynajem mieszkań - co słychać w przepisach?

W ramach tych ustaw możemy wyodrębnić wynajem nieruchomości na cele mieszkalne, w tym najem okazjonalny oraz najem na cele niemieszkalne, w tym tzw. najem komercyjny.

Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana na zamieszkanie to kluczowym aktem prawnym wyjaśniającym zależności pomiędzy stronami umowy jest ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Jest to pogląd niekwestionowany w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Posługując się przykładem, Sąd najwyższy w wyroku z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt: I CNP 66/07, LEX nr 861680 podkreślił:

Ustawę z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stosuje się w zasadzie do wszystkich stosunków prawnych uprawniających lokatora do używania lokalu mieszkalnego, z wyjątkami wyraźnie określonymi w ustawie (art. 1a i 3). Wyłącznie zaś do mieszkaniowego zasobu gminy stosuje się tylko te przepisy ustawy, z których wyraźnie to wynika (art. 4, 8 i 20-25 oraz dotyczące publicznego zasobu mieszkaniowego art. 6f, 7 i 14 ust. 7).

Gdy wynajmujemy nieruchomość w innym zamyśle niż mieszkalny wtedy podstawowymi regulacjami normującymi prawa i obowiązki stron są przepisy kodeksu cywilnego.

 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • kiocafe

    Świetny wpis. Od teraz lokatorzy będą wiedzieć, jakim prawom podlegają i gdzie mają szukać pomocy.

    adwokatklodzko.com/

  • Gość: [Radca Prawny Radom] *.cable.smsnet.pl

    Jeszcze do niedawna prawo było po stronie osób wynajmujących. Teraz, uległo to zmianie i bardziej chronieni są właściciele mieszkań. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy... W końcu w przypadku nieuczciwych najemców, wielu z nich było stratnych.

© Moje porady prawne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci