Menu

Moje porady prawne

Porady prawne z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i wiele więcej

Prawo karne - list żelazny

jaroslaw.latalski

Ostatnimi czasy otrzymujemy coraz więcej pytań na temat tzw. listu żelaznego. Z naszą kancelarią coraz częściej kontaktują się podmioty, które w strachu przed ewentualną odpowiedzialnością karną wyjechały za granicę. Bywa, że w postępowaniu sądowym, w których są podejrzanymi lub oskarżonymi, są poszukiwane listem gończym lub europejskim nakazem aresztowania.

Warunki wydania listu żelaznego

List żelazny może zostać przyznany przez właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. O list żelazny może się ubiegać każdy podejrzany lub oskarżony, który przebywa za granicą. Najważniejszym warunkiem uzyskania listu żelaznego jest oświadczenie, które składa podejrzany lub oskarżony, że pojawi się w nadmienionym terminie do sądu lub prokuratora, pod warunkiem, że będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Postępowanie o wydanie listu żelaznego toczy się na wniosek. Sam wniosek może zostać dostarczony przez podejrzanego albo oskarżonego lub jego obrońcę.

Wyjątkowo istotnym jest, że Sąd może ale wcale nie ma obowiązku wydać listu żelaznego.  Wszystko zależy od jego decyzji. Sąd podejmuje decyzję po przeanalizowaniu okoliczności danej sprawy.

Podstawowym glejtem jakie niesie za sobą posiadanie listu żelaznego jest możliwość odpowiadania z wolnej stopy a więc pozostawania na wolności do czasu prawomocnego wyroku.

Zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury:

Zapewnienie oskarżonemu pozostawania na wolności – o którym mowa w art. 282 § 1 KPK – odnosi się jedynie do postępowania, w związku z którym wydano list żelazny i w żadnym razie nie rozciąga się na inne postępowania, w szczególności w sprawach, w których nastąpiło prawomocne skazanie.

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt: I KZP 11/09)

prawokarnelistzelazny

Obowiązki posiadacza listu żelaznego

Należy jednak pamiętać, że posiadacz listu żelaznego jest także obowiązany przestrzegać paru reguł.

- Po pierwsze, jest obowiązany stawiać się w wyznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również prokuratora.

- Po drugie, jest obowiązany przebywać w wybranym przez siebie miejscu pobytu w kraju. Jeśli oskarżony lub podejrzany chciałby gdzieś wyjechać to powinien mieć na to zgodę organu sądowego.

- Po trzecie, nie może zmuszać do zeznawania niezgodnie z prawdą lub wyjaśnień albo w inny niezgodny z prawem sposób zakłócać postępowania karnego.

W razie potrzeby, organ sądowy może uwarunkować wydanie listu żelaznego od złożenia przez osobę zainteresowaną określonego poręczenia majątkowego.

W razie naruszenia powyższych zasad trzeci filar władzy informuje o odwołaniu listu żelaznego. Jeżeli warunkiem jego uzyskania było poręczenie majątkowe to wartości będące przedmiotem poręczenia ulegają przepadkowi. Na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego oraz przepadku poręczenia majątkowego przysługuje zażalenie.

 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • smutnybloger

    O. Widzę, że bardzo ciekawa kwestia odnośnie, mało popularnego, jak i mało znanego listu żelaznego została tutaj poruszona. Tylko, czy ktoś kto już zwiał za granicę wystąpi o tego typu list? No dopiero pytanie, bo przecież uciekło się z jakiegoś powodu. Z innej strony można też zawsze skorzystać z porady prawnej na odległość. Jednak więcej o wszelkiego rodzaju rozwiązaniach należałoby poczytać. Tylko, czy na tym blogu da się znaleźć odpowiedź na każdą kwestię?

  • Gość: [Katarzyna S] *.dynamic.chello.pl

    Bardzo interesujący i konkretny artykuł. Prawo karne zawsze mnie interesowało i fascynowało. Teraz dowiedziałam się więcej o kwestii listu żelaznego :) Dziękuje za informacje!

© Moje porady prawne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci